zoeken | disclaimer

Privacybeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Benelux Scientific B.V. (www.benelux-scientific.nl).

Laatste aanpassing 14-5-2018

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

Benelux Scientific BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Benelux Scientific BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Benelux Scientific BV verstrekt.

Benelux Scientific BV kan de volgende (niet bijzondere) persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom uw gegevens nodig zijn?

Benelux Scientific BV verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Benelux Scientific BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Overige doeleinden kunnen zijn:

  • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
  • om uw bestelling te verwerken en/of u te informeren over het verloop daarvan.
  • om u te adviseren over en te ondersteunen in het gebruik van uw, bij ons aangeschafte, apparatuur.
  • om optimaal te kunnen reageren op een eventuele klacht.
  • om, met uw toestemming, u optimaal te kunnen informeren over nieuwe producten, promotie-acties of diensten.
  • om, met uw toestemming, met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
  • om onze website te verbeteren.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Benelux Scientific BV bewaart slechts minimale (niet, volgens de wet, bijzondere) persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld. Uw kunt ten alle tijden van ons eisen, dat uw gegevens worden verwijderd.

Delen met anderen

Benelux Scientific BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hieronder vallen

  • Zuster- en dochterondernemingen van Benelux Scientific BV
  • Software ontwikkelaars en leveranciers van Benelux Scientific BV, waaronder Zoho Corporation (zie www.zoho.com/privacy), Tawk.to Inc. (zie www.tawk.to/privacy-policy), Google en Itecom Automatisering BV (zie www.itecom.nl)
  • Professionals en werknemers van Benelux Scientific BV.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in dit Privacybeleid vermeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

Websites en domeinnamen

Benelux Scientific BV heeft meerdere websites met databases.
Op dit moment zijn de volgende websites en domeinnamen in het bezit van Benelux Scientific BV: www.brookfield.nl, www.viscositeit.nl, www.fritsch-malen-zeven.nl, www.elementenanalyse.nl. Ons privacybeleid is ook van toepassing op deze websites.

In kaart brengen website-bezoek

Op de website van Benelux Scientific BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Benelux Scientific BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Adwords

Benelux Scientific gebruikt de Google Adwords tracking cookie als 3rd party vendor re-marketing tracking cookie. Dit betekent, dat u advertenties van Benelux Scientific BV kunt tegenkomen op het internet, met name op het  Google Content Network (GCN). Uiteraard respecteren wij ten allen tijde uw  privacy en verzamelen wij geen identificeerbare informatie door het gebruik van Google’s of ieder andere 3rd party remarketing systeem.

Google, wiens diensten wij gebruiken, plaatst cookies op web browsers om in staat te zijn advertenties te tonen, die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. Dit maakt het voor ons mogelijk speciale aanbiedingen te doen en onze producten en diensten te vermarkten aan hen die interesse daarvoor hebben getoond.

Voor de goede orde willen wij u meegeven, dat uw zich altijd kan afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Google Analytics

Benelux Scientific BV maakt gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Benelux Scientific BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Benelux Scientific BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Benelux Scientific BV heeft hier geen invloed op. Benelux Scientific BV heeft Google echter geen toestemming gegeven om via Benelux Scientific BV
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met de Verenigde Staten zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Benelux Scientific BV kiest deze partijen en haar partners voor onder andere marketing en communicatie zorgvuldig. Hierbij doen we onze uiterste best om de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@benelux-scientific.nl. Benelux Scientific BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Benelux Scientific BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Benelux Scientific BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Benelux Scientific BV op via privacy@benelux-scientific.nl.

www.benelux-scientific.nl is een website van Benelux Scientific BV. Benelux Scientific BV is als volgt te bereiken:

Postadres: 44 RI-straat 33, 4051 AP OCHTEN
Vestigingsadres: 44 RI-straat 33, 4051 AP OCHTEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11052173
Telefoon: +31 (0)344 655 556
E-mailadres: info@benelux-scientific.nl