Producten

Home Producten

Viscositeit is een materiële eigenschap die wordt gedefinieerd als de kracht die wordt uitgeoefend op een vloeistof in de parallelle richting (ook wel schuifspanning genoemd) ten opzichte van de snelheid in die richting (de schuifsnelheid).

In een zogenaamde Newtoniaanse vloeistof is deze relatie proportioneel. Echter, polymeerschorsingen, emulsies en oplossingen gedragen zich vaak als niet-Newton. Een enkele maat voor de viscositeit is niet meer voldoende. In dit geval moeten vaak volledige flowcurves worden bepaald om een goed beeld te krijgen van het reologische gedrag van de vloeistof. Als de viscositeit in absolute richting wordt gemeten (zoals beschreven door Newton), wordt de viscositeit uitgedrukt als functie van de afschuifsnelheid. Als de viscositeit relatief wordt gemeten met een roterende viscositeitsmeter, wordt het toerental uitgedrukt in omwentelingen per minuut.

Naast de afschuifsnelheid zijn ook andere factoren van invloed op de viscositeit, zoals druk, temperatuur, voorbehandeling van het monster en de tijd. Ook hier kunnen de curven natuurlijk meer details geven over reologisch gedrag. Rheologie wordt daarentegen gebruikt om de weerstand van materialen tegen toegepaste spanningen en spanningen te bestuderen. Daarom is kennis van de reologie essentieel voor wetenschappers die werkzaam zijn in een breed scala van toepassingen zoals polymeren, verf, inkt, reinigingsmiddelen, olie, enz.