Theorie

Home Theorie

Viscosité Brookfield Comment choisir - Viscosimètre

Reologie: Reologie is een term ontleend aan het Griekse Rheos dat staat voor “stromen” of “vloeien”. Het is het onderdeel van de wetenschap, dat de relatie bestudeert tussen de krachten uitgeoefend op een materiaal en de vervorming of stroming die daardoor ontstaat. Kennis van de reologie is essentieel voor wetenschappers werkzaam in een breed applicatiegebied zoals polymeren, verf, inkt, detergentia, olie, etc. Reologie wordt vaak gezien als een complexe wetenschap, die moeilijk te begrijpen valt zonder de nodige wiskundige kennis. Deze website impliceert dan ook niet u volledig op de hoogte te brengen van alle reologische termen en wiskundige vergelijkingen. Wij hopen alleen u een stukje kennis bij te brengen, die u kunt gebruiken als basis indien u reeds metingen uitvoert of van plan bent te beginnen met de reologische karakterisering van uw materialen. Viscositeit Ondanks het feit, dat viscositeit slechts een deel van de reologie beslaat wordt deze vaak in één adem met de term reologie genoemd. Viscositeit is een materiaaleigenschap die wordt gedefinieerd als de kracht, die uitgeoefend wordt op een vloeistof in evenwijdige richting (ook wel de afschuifspanning) in relatie met de snelheid in die richting (de afschuifsnelheid).

Download de theorie hier in PDF formaat.