Theorie

Home Theorie

Reologie

Reologie is een term ontleend aan het Griekse Rheos dat staat voor “stromen” of “vloeien”. Het is het onderdeel van de wetenschap, dat de relatie bestudeert tussen de krachten uitgeoefend op een materiaal en de vervorming of stroming die daardoor ontstaat.

Kennis van de reologie is essentieel voor wetenschappers werkzaam in een breed applicatiegebied zoals polymeren, verf, inkt, detergentia, olie, etc. Reologie wordt vaak gezien als een complexe wetenschap, die moeilijk te begrijpen valt zonder de nodige wiskundige kennis.

Deze website impliceert dan ook niet u volledig op de hoogte te brengen van alle reologische termen en wiskundige vergelijkingen. Wij hopen alleen u een stukje kennis bij te brengen, die u kunt gebruiken als basis indien u reeds metingen uitvoert of van plan bent te beginnen met de reologische karakterisering van uw materialen.

Viscositeit

Ondanks het feit, dat viscositeit slechts een deel van de reologie beslaat wordt deze vaak in één adem met de term reologie genoemd.

Viscositeit is een materiaaleigenschap die wordt gedefinieerd als de kracht, die uitgeoefend wordt op een vloeistof in evenwijdige richting (ook wel de afschuifspanning) in relatie met de snelheid in die richting (de afschuifsnelheid).

De factoren die viscositeit kunnen beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de viscositeit beïnvloeden, hieronder bespreken we de meest voorkomende. Voorgeschiedenis en -behandeling

  • Temperatuur
  • Tijd
  • Druk
  • Meetsnelheid

Basisbegrippen

In deze sectie vindt u een theoretische uitleg van een aantal facetten en termen uit de reologie en viscositeit. Aangezien er een hoop onduidelijkheid is over verschillende termen en eenheden in de reologie worden deze extra toegelicht.

De Wet van Newton: In de reologie wordt veel gesproken over Newtonse en niet-Newtonse vloeistoffen. Om deze termen de begrijpen is het noodzakelijk om de term Newton nader te verklaren.

Zwichtspanning

Een parameter die sterk gerelateerd is aan viscositeit is de zogenaamde zwichtspanning (in het Engels: Yield Stress). Materialen met een dergelijke zwichtspanning gedragen zich als een elastische vaste stof indien er een kracht op wordt uitgeoefend onder een bepaalde waarde.

Eenheden

Om de viscositeit uit te drukken, zijn er 2 (meest gebruikte) eenheden. Dit verschil zit in het gebruik in Europa (SI eenheden) en de VS. Daarom hieronder een vergelijk tussen de verschillende eenheden