Eenheden

Home Theorie Eenheden

Om de viscositeit uit te drukken, zijn er 2 (meest gebruikte) eenheden. Dit verschil zit in het gebruik in Europa (SI eenheden) en de VS. Daarom hieronder een vergelijk tussen de verschillende eenheden:

 

1 Pascal-seconde (Pa•s) 10 Poise (P)
1 Pascal-seconde (Pa•s) 1.000 milliPascal-seconde (mPa•s)
1 milliPascal-seconde (mPa•s)        1 centiPoise (cP)
1 Poise 100 centiPoise

 

Snelheden en kracht

Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt in absolute en relatieve viscositeit. Bij relatieve (Brookfield) viscositeit, spreken we enkel over de snelheid. Hierbij gaat het dan om de rotatie van de spindel en wordt dan ook uitgedrukt in RPM (Rotaties Per Minuut). 

Bij absolute viscositeit spreken we over de afschuifsnelheid (shear rate) en de afschuifspanning of –kracht (shear stress). Hieronder de eenheden voor deze 2 termen:

Afschuifsnelheid     Sec-1 of s-1 of 1/sec (Reciproke seconde)
Afschuifspanning     Pa (Pascal)